HOME > 게시판 > 공지사항
 
   
  제품 가격 인상
  글쓴이 : 최고관리자     날짜 : 08-10-24 15:57     조회 : 11491    
원자재의 상승으로 부득이 2008년10월27일부로 전 품목 가격을 인상하게 되었습니다.
그동안 저희 풍강을 애용해 주신데 양해 바라오며 더 좋은 품질로 보답 하겠습니다.

                                                                                              풍강정밀 임직원 일동

   

 
로그인